گرمایش از کف نیوپایپ و سوپر پایپ

تاسیسات هیمه: ۰۹۱۱۹۵۸۳۰۳۸ - ۰۱۱۴۲۰۱۰۸۷۸

طراحی محاسبات و اجرای سیستم گرمایش از کف سوپر پایپ و نیو پایپ .محاسبات بار حرارتی با نرم افزار carrier و loop cad . مهندس قبادی کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی

تاسیسات هیمه

خراسان شمالی > فاروج

۰۹۱۱۹۵۸۳۰۳۸ - ۰۱۱۴۲۰۱۰۸۷۸

Email

آدرس: خ مهمانسرا.نبش کوچه 13

تعداد بازدید: ۳۰۲۴

به روز رسانی: امروز ۰۰:۲۵

شناسه آگهی: ۹۰۹۵۵۰